Reflection

Reflection

2 thoughts on “Reflection

  1. Jag fann detta i en hålighet i en trädstam som hade fått jord och vatten. När man är ute med ett macro objektiv så är det ibland svårt att hitta de små händelserna : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s